Petr Kubíček

Personal blog with my creations across time

Na počátku věků

Mé lásce

Na počátku věků,

jedno srdce, jedna duše,

roztříštěné ve dví,

rozešli se po cestě,

kam, to nikdo neví.

 

Světem bloudili,

nevěděli, co jim chybí,

lásku hledali,

byť jim byla cizí.

 

Osud však dopřál náhodě,

a i když trvalo to staletí,

stalo se, co muselo,

zas se sešli v objetí.

 

A na konci věků,

 

jedno srdce, jedna duše,

roztříštěné ve dví,

jsou zas spolu, už navždycky,

jsou zas spolu, živí.

 

A i když je to jenom kýč,

a jenom pouhá slova,

nemůžu to dostat z hlavy pryč,

vrací se to stále znova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *